fbpx

Obowiązkowe zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich Technikum Gastronomicznego nr 11. 28 maja, 2020 r. godz. 18.00

Szanowni Rodzice

28 maja 2020 r. w czwartek o godzinie 18.00, odbędzie się obowiązkowe zebranie online z Rodzicami uczniów klas 3 technikum.  Wychowawcy tworzą wydarzenie w Classroom, Państwa dzieci logują się i Państwo uczestniczycie w zebraniu. Wychowawcy będą informować o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i przewidywanych ocenach rocznych zachowania.

Z poważaniem

Andrzej Ptasznik Dyrektor Szkoły