fbpx

Nowy plan lekcji od 31.05.2021 r.

Od 31 maja br.  wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole. Obowiązuje nowy plan lekcji.

Plan lekcji dla klas od 31 05 21

Plan lekcji dla nauczycieli od 31 05 21

Ogólny plan lekcji dla klas od 31 05 21

Wytyczne sanitarne 
Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

  • organizacja zajęć w szkole,
  • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomia,
  • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS dla szkół.