fbpx

„NAVIGATOR BEZPIECZEŃSTWA”.

W dniu 03.10.2022 r. drużyna ZSG nr 2  uczestniczyła w turnieju „NAVIGATOR  BEZPIECZEŃSTWA”, którego celem jest podniesienie świadomości młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz umiejętności pracy w grupie.

Zmagania turniejowe miały formę gry terenowej opartej na wiedzy uczestników z zakresu bezpieczeństwa. Podstawą rywalizacji była praca zespołowa, wymagająca od uczestników predyspozycji fizycznych i psychicznych, szybkiego podejmowania decyzji, a także wykazania się umiejętnościami przywódczymi, czytania ze zrozumieniem i orientacji w terenie.

Szkołę reprezentował zespół w składzie: Zofia Muzyka i Weronika Woźniak – uczennice kl. 3b TG oraz Michał Grząbel, Artur Skorupa i Michał Świątkowski – uczniowie kl.3c TG.  Opiekunem grupy była Pani prof. Magdalena Sudoł.

Dziękujemy drużynie za ich duże zaangażowanie w wykonanie zadań konkursowych. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych Zespół wykazał się dużą determinacją podczas dwugodzinnej rywalizacji.

 

Turniej został zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu „Bezpieczny Kraków”.