fbpx

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Dnia 24 stycznia 2017 roku w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Mateusz Zoła, uczeń klasy III b, znalazł się w kręgu młodzieży, której przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce. Podczas uroczystości otrzymał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty, pani Barbary Nowak, dyplom stypendysty.

Kurator w imieniu Premier Rządu Polskiego, pani Beaty Szydło, przekazała wyróżniającej się młodzieży życzenia sukcesów.

Serdecznie gratulujemy!