fbpx

,,MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ MISTRZ”.

,,MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ MISTRZ”.

14 października 2021 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie, już od lat łączymy to święto ze ślubowaniem klas pierwszych.

Uczniowie dokonali aktu ślubowania przyjmując na siebie obowiązki i prawa członków Społeczności Szkolnej. W słowach skierowanych do uczniów Pani Wicedyrektor Ewa Konieczna wyraziła nadzieję, że uczniowie znajdą w naszej szkole nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie. Życzyła rozwoju talentów oraz odpowiedzialnej postawy – godnej ucznia ZSG nr 2. Przedstawiła uczniom klas pierwszych najważniejsze atuty i sukcesy szkoły.

Pan Dyrektor Andrzej Ptasznik podziękował nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.  Życzył radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów i sukcesów. Do życzeń dołączyli się również Rodzice, których reprezentowała przedstawicielka Rady Rodziców – Pani Anna Podgórska.

Samorząd Szkolny, na ręce Dyrekcji wręczył kwiaty oraz podziękował wszystkim pedagogom za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, uśmiech, życzliwość , mądre słowa oraz wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Zostały przywołane słowa: ,,Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce” [Cyprian Kamil Norwid].

Uczniowie klasy 1A, 1Tża i 1D przygotowali  montaż słowno-muzyczny pod tytułem ”Nauczyciel – mój mistrz”.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.