fbpx

Matura 2021

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.

MATURA 2021 – ZMIANY NA EGZAMINIE MATURALNYM

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie dotyczące zmian na egzaminie maturalnym, do którego w 2021 r. przystąpią uczniowie klas IV technikum oraz absolwenci poprzednich lat.

A.     Wymagania egzaminacyjne. W 2021 r. egzaminy maturalne będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

B.     Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa.

Wyjaśnienie: Absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

C.     Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

  1. ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 ROKU

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20201217121453426

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EM%20w%202021%20r..pdf

2. HARMONOGRAM EGZAMINÓW

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

3. KOMUNIKAT O DOSTOSOWANIACH

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

4. KOMUNIKAT O PRZYBORACH I MATERIAŁACH POMOCNICZYCH

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf