fbpx

Matura 2022

1.      Informacje o egzaminie w „Formule 2022”.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

2.      Harmonogram i komunikaty.

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

3.      Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20uczni%C3%B3w%20klas%20maturalnych%20w%20roku%20szkolnym%202021-2022.pdf

4. Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20absolwent%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20w%20roku%20szkolnym%202021-2022%20przyst%C4%85pi%C4%85%20do%20matury%20w.1.pdf

5.      Deklaracje maturalne.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190902123924531

6.      Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210928%20EM%202022%20Informacja%20AKT_1.pdf

7.      Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na poniższych stronach internetowych:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120219305