fbpx

Matura

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina

  9:00

Godzina

14:00

6 poniedziałek język polski – pp język polski – pr
7 wtorek matematyka – pp
8 środa język angielski – pp język angielski – pr

 

9 czwartek matematyka – pr
10 piątek biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr

 

15 środa geografia – pr

 

Szczegółowy harmonogram egzaminu ustnego znajduje się na tablicy ogłoszeń dla maturzystów (1 piętro).

Język polski – część ustna

Data Godzina Sala Zdający
 

9.05.2019

9.00 – 16.00 25 IV c – 18 osób

 

9.00 – 14.40 26 IV ac – 15 osób

 

10.05.2019 9.00 – 16.30 25 IV de – 20 osób

 

 

13.05.2019

9.00 – 15.30 26 IV ac – 3 osoby

IV b – 13 osób

1 Absolwent

9.00 – 10.40 25 IV c – 4 osoby

1 Absolwent

 

Język angielski – część ustna

Data Godzina Sala Zdający
 

9.05.2019

9.00 – 13.30 28 IV b – 13 osób

 

9.00 – 15.30 27 IV de – 20 osób

 

10.05.2019 9.00 – 15.20 27 IV ac – 17 osób

2 Absolwentów

13.05.2019 9.00 – 14.50 27 IV c – 18 osób

 

14.05.2019 9.00 – 10.30 27 IV c – 4 osoby

IV ac – 1 osoba


Informacje dla maturzystów.

Przypominam, że zdający ma obowiązek:

 • zgłosić się na egzamin o godzinę wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu;
 • należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem);
 • nie można wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali;
 • w trakcie części pisemnej egzaminu zdający może korzystać wyłącznie z materiałów
  i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów;
 • Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy
  z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych;
 • ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza;
 • ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym;
 • Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu;
 • liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu;
 • egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
 • niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
 • wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
 • zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.  Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.


Apelujemy do maturzystów, aby udając się na egzaminy uwzględnili, że ich podróż może trwać dłużej niż zazwyczaj.

Dariusz Domajewski

Wydział Edukacji

Nie spóźnij się na maturę!

Trwa przebudowa torowiska przecinającego Aleje Trzech Wieszczów na wysokości ulicy Królewskiej. Przewężenie jezdni powoduje większe korki nie tylko na samych Alejach ale na terenie ścisłego centrum miasta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który odpowiada za inwestycję zakłada, że zwłaszcza w dniu 6 maja płynność ruchu w mieście może być znacznie mniejsza niż obecnie. Może ona spowodować znaczne opóźnienia na liniach autobusowych.

Apelujemy do maturzystów, aby udając się na egzaminy uwzględnili, że ich podróż może trwać dłużej niż zazwyczaj.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa