fbpx

Kursy kelnerskie dobiegają końca.

Kursy kelnerskie dobiegają końca.

Kończymy tegoroczne kursy kelnerskie, które odbywały się  w ramach projektu pod nazwą Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w  dotacji bezzwrotnej .

Uczniowie mówią, że szybko, że krótko i że fajnie, ciekawie, radośnie.

Podczas tych spotkań mieli możliwość zetknięcia się z różnymi zagadnieniami, problemami i umiejętnościami, z którymi zmaga się kelner w swojej codziennej pracy. Tematem przewodnim kursów była obsługa gościa serwisem angielskim, czyli z wykorzystaniem wózka kelnerskiego. Uczniowie między innymi sporządzali potrawy bezpośrednio przy konsumencie, poddając je flambirowaniu, tworząc rodzaj „teatru jednego aktora”. Taka forma obsługi jest bardzo ciekawa, ale i bardzo wymagająca. Kelner musi wykazać się dużymi umiejętnościami i wiedzą, natomiast Gość czuje się wyjątkowo. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z obsługą terminala kasowego, pracując na programie GASTRO- POS.

Rozpoczynamy nabór na kolejne kursy kelnerskie i zachęcamy do uczestnictwa.