Konkurs na sporządzenie potrawy z wykorzystaniem krakowskiego obwarzanka rozstrzygnięty!