fbpx

Konferencja dyrektorów szkół realizujących teleprojekt „Rok w gastronomii”,

W dniach 18-20 kwietnia 2018r. w Koszycach odbyła się konferencja dyrektorów szkół realizujących teleprojekt „Rok w gastronomii”, podsumowująca staże zawodowe uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2017/18.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej partnerskich  szkół z Koszyc, Pragi i Krakowa, poznania nowych trendów i  problemów szkolnictwa zawodowego oraz zmian w systemach edukacji zaprzyjaźnionych  państw. Zwrócono uwagę na walory edukacyjne wymiany zagranicznej szkół, która  umożliwia rozwijanie dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych, odkrywanie uzdolnień, zainteresowań i pasji kulinarnych.

Dyrektorzy szkół, Pan Andrzej Ptasznik, Pani Kateřina Mrvová, oraz Pan Ján Miglec podpisali porozumienie o dalszej współpracy oraz wyznaczyli  nowe cele i zadania na rok szkolny 2018/19.

Pan dyrektor Andrzej Ptasznik złożył na ręce Pana Jána Miglec – dyrektora Stredná Odborná Škola Jána Bocatia w Koszycach, wyrazy uznania i gratulacje z okazji odbywającego się tym czasie Jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły. Była to okazja do poznania dorobku zawodowego szkoły kształcącej w zawodach gastronomicznych, z którą współpracujemy od 2002 roku.

W programie pobytu było zwiedzanie Koszyc. Stare miasto z gotycką Katedrą św. Elżbiety, Wieża Urbana, XIX wieczny neorenesansowy gmach Teatru Narodowego z pięknym parkiem i fontanną, Posąg Maratończyka, to tylko wybrane zabytki tego malowniczego miasta.

Zaproszeni goście odbyli wizytę w hotelu Hilton, którą zakończyła wspólna, uroczysta kolacja.

W całym spotkaniu uczestniczyli także wicedyrektorzy szkół: Pani Martina Zeteková, Pani Věra Pavlíková,  Pani Iva Mašíková,  Pani Renata Kurdziel oraz Pan Roman Blaško.