Konferencja dyrektorów szkół realizujących teleprojekt „Rok w gastronomii”,