fbpx

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020

Komunikat w sprawie wydawania świadectw, dyplomów i suplementów – egzamin potwierdz. kwal. w zawodzie, sesja styczeń–luty 2020

Link do strony OKE http://www.oke.krakow.pl/inf/

Informujemy że, w dniu 20 marca 2020r. wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020r. będą wysyłane przez system Librus na konto ucznia!!!

Absolwenci informację otrzymają na meila.

W związku z powyższym proszę aby każdy uczeń, który jeszcze nie posiada loginu i hasła do Librusa skontaktował się z szkołą.

Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminu a chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec- lipiec 2020r. muszą złożyć deklarację do 31 marca 2020r.

Wzór deklaracji jest na stronie szkoły – informacje dla uczniów – Egzamin zawodowy – Deklaracje – dla ucznia, słuchacza i absolwenta. deklaracja przystapienia do egzaminu

Deklarację wypełnioną i podpisaną proszę przesłać na meila :  zsgnr2@poczta.onet.pl jako załącznik skanu lub czytelnego zdjęcia.

W razie problemów technicznych  można kontaktować się z Dyrektorem Szkoły tel. kom. 608016640 tel. 12 656 04 04 lub przez system Librus lub przez meila: zsgnr2@poczta.onet.pl