Kolejne spotkanie na warsztatach karmelarstwa! w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków.