fbpx

Koła zainteresowań

W naszej szkole młodzież ma możliwość nie tylko uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych ale również ciekawego spędzenia wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież poza uczestniczeniem w zajęciach kół zainteresowań może również współtworzyć stronę internetową szkoły, korzystać z wolnego dostępu do pracowni komputerowej z Internetem, uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Centrum Edukacji Europejskiej.

Działalność Koła Teatralnego W 1989 roku zrodził się pomysł założenia Szkolnego Koła Teatralnego. Po uzyskaniu zgody i poparcia ówczesnego dyrektora szkoły mgr Grażyny Stoszko-Habeli koło oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Opiekę nad nim przejęła p. Joanna Stanoch, a w 1998 roku dołączyła p. Joanna Przybyłowska- Bogdan.

Koło liczyło najpierw zaledwie kilku uczniów, ale z czasem grupa rosła, by w swoich najlepszych czasach liczyć blisko 25 osób. Ze względu na trudne warunki lokalowe szkoły, a także pracę dwuzmianową spotkania odbywały się w soboty od godz.9.00 do 11.00. W ciągu blisko 21 lat w kole działało około 200 uczniów, wystawiono ponad 40 spektakli.

Przez lata zmieniała się koncepcja i tematyka przedstawień. Zawsze kształtowano wśród młodzieży postawę patriotyczną, zapoznając z historią naszej ojczyzny przez wiersz i piosenkę.

Więcej informacji o działalności Koła Teatralnego — [czytaj]

Rajdowe przygody Organizacja rajdów to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, które wymagało rokrocznie od inicjatorów, zaangażowanej kadry pedagogicznej i uczniów sporego wysiłku organizacyjnego. Zawsze pojawiały się pytania, czy podołamy? Czy potrafimy zrobić coś więcej, niż zwykłą wycieczkę w góry? Czy uczniowie zdadzą „egzamin” z kilkudniowego pobytu poza środowiskiem szkolnym? Czy nauczyciele-inicjatorzy potrafią zaproponować atrakcyjny „turystyczny produkt szkolny” tak, aby spotkał się on z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów?

Postanowiono wpisać przedsięwzięcia rajdowe w formułę projektu dydaktyczno-wychowawczo-integracyjnego szkoły, dla którego stworzono cele i zaproponowano inne w każdym roku działania je realizujące. Przedsięwzięcie uzyskało aprobatę pana dyrektora mgr Henryka Hołysza oraz Rady Rodziców.

Więcej informacji o rajdach szkolnych — [czytaj]

Polska — nasza Ojczyzna — wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna„Naród, który nie zna swojej historii jest jak drzewo bez korzeni”
Te proste, a jednocześnie jakże wymowne słowa naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II są wytyczną do działań wychowawczych wszystkich pedagogów, a zwłaszcza nauczycieli historii. Praca ta prowadzona jest na wielu polach i w różnych formach: zajęcia edukacyjne, konkursy i olimpiady, akademie i przedstawienia sceniczne o tematyce historycznej, wycieczki po Krakowie, współpraca z władzami miasta Krakowa i dzielnicy Podgórze.

Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna — [czytaj]

Z EKONOMIĄ NA TY
Działalność KOŁA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH

Rok 1989 był początkiem wielkich zmian w życiu każdego Polaka, zmian, które przekształciły system polityczny, gospodarczy, jak i codzienne życie obywateli.

Wzrosło zainteresowanie społeczeństwa problemami gospodarki narodowej. Również wśród naszych uczniów zauważono większą aktywność związaną z zagadnieniami gospodarczymi. W 2002 r. utworzono koło młodych przedsiębiorczych, którego opiekunem została zastępca dyrektora Bogumiła Korn – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. W ramach działalności tego koła uczniowie zaczęli uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach i konkursach o tematyce ekonomicznej, takich jak JUNIOR BIZNESU, Z KLASY do KASY, SIGG czy konkursach ogłaszanych przez NBP i PTE.

Od 2003 r. uczniowie uczestniczą w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale MEN, których tematyka zawsze dotyczy istotnych problemów gospodarki kraju i świata.

Uczniowie:
Konrad Kwiecień – 2003 r.
Anna Karpierz – 2006 r.
Anna Karpierz i Paweł Samek – 2007 r. zakwalifikowali się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej .

Dużym sukcesem mógł pochwalić się zespół CENTUSIE w składzie: Magdalena Słabosz, Teresa Sporn i Piotr Sajdak – uczniowie klasy II technikum – zawód kelner, który od grudnia 2005 r. do marca 2006 r. uczestniczyli w konkursie MOJE FINANSE – z KLASY do KASY i w finale regionalnym wśród 669 drużyn zajęli VIII miejsce. Rozgrywki finałowe miały miejsce na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ogólnopolski konkurs organizowany był przez Gazetę Wyborczą, Narodowy Bank Polski, Fundację Kronenberga i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Kolejnym osiągnięciem członków koła młodych przedsiębiorczych było zajęcie 20 miejsca w województwie małopolskim w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej w roku szkolnym 2013/14 przez drużynę VigoriS, która pod kierunkiem ucznia z Technikum organizacji usług gastronomicznych – Daniela Lenczowskiego systematycznie inwestowali wirtualne pieniądze na warszawskiej giełdzie. W latach 2011 – 2014 uczniowie zainteresowani problemami gospodarczymi brali udział w konkursie na najlepszą prace pisemną Narodowego Banku Polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Autorkami prac konkursowych były uczennice technikum:
Iwona Pałka – ” Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych”,
Anna Kurkiewicz – ” Lokowanie oszczędności czyli sztuka roztropności”,
Zuzanna Środa – ” Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?”

Interesujące opracowanie tematu przez Iwonę Pałkę pod względem literackim i merytorycznym zostało docenione przez komisję konkursową. Spośród 199 uczestników – uczennica została zakwalifikowana do półfinałowego etapu eliminacji konkursu zajmując wyróżnione miejsce w grupie siedmiu najlepszych osób. Finał konkursu odbył się w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, co podkreśliło jeszcze rangę zawodów.


Ważnym merytorycznie przedsięwzięciem koła młodych przedsiębiorczych był udział w projekcie „Rekiny Przedsiębiorczości” propagujących wśród uczniów wiedzę o finansach i rynku kapitałowym.

Projekt realizowany był w latach 2008-2012 a organizatorem była Giełda papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacja Edukacji Rynku kapitałowego.