fbpx

JESTEŚMY „SZKOŁĄ PROMUJACĄ ZDROWIE”.

JESTEŚMY  „SZKOŁĄ PROMUJACĄ ZDROWIE”.

Z dumą informujemy, że Małopolski Kurator Oświaty, w uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie promocji zdrowia, przyznał naszej szkole Certyfikat przynależności do MAŁOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.

Cieszymy się, że nasze wspólne działania i inicjatywy w zakresie promocji zdrowia zostały docenione.

Edukacja prozdrowotna w ZSG nr 2 jest ważnym elementem pracy dydaktyczno – wychowawczej. Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia.  Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.

Gratulujemy całej Społeczności Szkolnej.

Skan_20211001145902