fbpx

JESIENNA INTEGRACJA KLAS.

JESIENNA INTEGRACJA KLAS.

Jesień to dobry czas na wyjazdy i wyjścia integracyjne. JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z INTEGRACJI?

Działania integracyjne przyczyniają się do poznania wychowawcy oraz siebie nawzajem. Dają możliwość zaobserwowania słabych i mocnych stron pojedynczych osób w klasie i wykorzystanie ich potencjału
w działaniach grupowych. Wszystko to poprawia funkcjonowanie uczniów w szkole oraz sprzyja nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Klasa, w której panuje serdeczna i życzliwa atmosfera, jest najlepszym miejscem do rozwoju.
W niej bowiem możliwe jest uzyskiwanie wsparcia w trudnych chwilach. Klasy zżyte chętniej podejmują się realizacji trudnych wyzwań i nowych zadań.

„Zgrana klasa to bezpieczna baza do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia” (Anna Meslin, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego, „Życie Szkoły” 2018, nr 9).

https://padlet.com/Infografika/nslu0rfvy158jqn3

https://padlet.com/Infografika/nslu0rfvy158jqn3