fbpx

VII kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa

VII kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa rozpoczęta.

W piątek 18 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbyło się inauguracyjne posiedzenie VII kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa. W obradach uczestniczył przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ZSG nr 2, uczeń  z klasy 3b JAKUB PUTYRA.

Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie
i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

Mamy nadzieję, że praca w Młodzieżowej Radzie Krakowa będzie dla Jakuba czasem wielu inicjatyw i  cennych pomysłów, w realizację których włączy się cała Społeczność Uczniowska ZSG nr 2.