fbpx

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie o godzinie 13.20 z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem) oraz ma obowiązek zabrać naklejki z KODAMI.

Egzaminy odbędą się na 2 piętrze w sali 25 (język polski i matematyka) oraz w sali 26 (język angielski).

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

Przypominam, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 30 września 2020 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły.