fbpx

Informacja o przebiegu eliminacji okręgowych XXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Krakowie

Komisja Okręgowa Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida

ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków ,

tel. 12 656 04 04

e-mail: sekretariat@zsg2.pl

 

W imieniu Komisji Okręgowej przypominam, że eliminacje okręgowe odbędą się dnia 02 grudnia 2022 r. (piątek) w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

  1. Rozpoczęcie eliminacji okręgowych (zawodów II stopnia) o godzinie 10.30 jednocześnie we wszystkich 11 okręgach i trwać będzie 120 minut.
  2. Zgodnie z regulaminem eliminacje okręgowe składają się z testu oraz zadania praktycznego. Kolejność realizacji dowolna.
  3. Test sprawdzać będzie właściwa Komisja Okręgowa i to ona po zakończeniu pracy ogłosi wyniki. Zadanie praktyczne (ze wszystkich okręgów) sprawdzać będzie Komisja Oceniająca w Szczecinie powołana przez Przewodnicząca Komitetu Głównego.
  4. Harmonogram eliminacji
02.12.2022 r. Eliminacje okręgowe w Krakowie
Od 8.15 Rejestracja uczestników i opiekunów, sala 3, szatnia sala 3 i 4
8.15-9.30 Kawiarenka w Restauracji Pokusa ( warsztat szkolny)
9.40 Spotkanie organizacyjne, w tym otwarcie eliminacji okręgowych, losowanie członków komisji, sala 22
10:30 Zawody II stopnia –  test i zadanie praktyczne , sale: 24,25, 27,28,12, 23
10.45-12.00 Pokaz gastronomiczny dla opiekunów w sali 14
12.30-13.30 Obiad w Restauracji Pokusa, sala 13,16,17

 

  1. W przypadku, kiedy nie planujecie Państwo korzystania z posiłku – proszę o poinformowanie Sekretarza Komisji Okręgowej.
  2. Informacja dotycząca zwrotu kosztów przejazdu uczniów na eliminacje okręgowe ukaże się na stronie www olimpiady 15 listopada br.

Uwaga!

  • Przypominam, że w czasie spotkania będzie losowanie 11 osób spośród opiekunów do pracy w Komisji Okręgowej ( nadzorowanie w salach podczas pisania testu oraz zadania praktycznego oraz poprawa testu).
  • Przypominam o obowiązku zawiadomienia (z wyprzedzeniem) o ewentualnej nieobecności uczestnika na eliminacjach okręgowych.
  • Uczestnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną)

 

Sekretarz Komisji Okręgowej
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Krakowie

 Ewa Konieczna