„Gastronomia po angielsku” w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków.