fbpx

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020/2021.


SESJA:  STYCZEŃ-LUTY 2021

Termin składania deklaracji:  do 15 września 2020r.

część pisemna

Data Godzina Kwalifikacja Klasy
12 stycznia 2021r. 10.00 TG.07 IIIa, IIIb, IIIc, absolwenci     IBranżowa
12.00 TG.16 IVa, IVb, IVc,

część praktyczna

Data Godzina Kwalifikacja Klasy
11 stycznia 2021r. 13.00 TG.16 IVa, IVb, IVc,
 

21-22 stycznia 2021r.

I sesja godz.8.00

II sesja godz. 12.00

III sesja godz.16.00

TG.07

 

 

IIIa, IIIb, IIIc,

       

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 :  31 marca 2021 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 30 kwietnia 2021:  28maja 2021 r.


SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2021r.

Termin składania deklaracji:  do 7 lutego 2021 r.

część pisemna

Data Godzina Kwalifikacja Klasy
22 czerwca 2021 r. 10.00 TG.07 IIIak,  IIIck

część praktyczna

Data Godzina Kwalifikacja Klasy
28 – 29 czerwca 2021r. I sesja godz. 8.00

II sesja godz. 12.00

III sesja godz. 16.00

TG.07 IIIak, IIIck

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2020:  31 sierpnia 2021 r.

 

Więcej informacji o egzaminie zawodowym; http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691