fbpx

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (stara i nowa formuła) oraz języka angielskiego odbędzie się
20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Zdający mają obowiązek:

·         zgłosić się na egzamin punktualnie, 30 minut wcześniej przed rozpoczęciem egzaminu;

·         zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość ( z aktualnym zdjęciem );

·         posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz dozwolone przybory pomocnicze: matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty . Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów;

·         zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.