fbpx

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zapraszają Rodziców na spotkania
z nauczycielami w dniu 7 marca 2019 r. w godzinach 17.00-19.00.

Nr sali lekcyjnej Przedmioty Nauczyciele
2 Wychowanie fizyczne Prof. M. Mizerek

Prof. M. Gój

Prof. B. Fiema

3 Język polski Prof. E. Brożek

Prof. A. Januszek

Prof. M. Studzińska-Walas

11 Matematyka

Informatyka

Prof. I. Dyrdzik-Skompińska

 

12 Język angielski Prof. D. Goleń

Prof. M. Lech

Prof. J. Rzeźnikiewicz

Prof. M. Żak

13 Przedmioty zawodowe Prof. B. Hołysz

Prof. M. Bobek

14 Przedmioty zawodowe Prof. B. Dziekan-Krawczyk
15 Biologia

Fizyka

Chemia

Prof. A. Michalec

Prof. M. Knapik

Prof. L. Koperny

15 a Przedmioty zawodowe Prof. M. Smęda
16 Przedmioty zawodowe Prof. R. Stępień
17 Przedmioty zawodowe Prof. M. Broś

Prof. A. Pilch

21 Język niemiecki

Język hiszpański

Język francuski

Prof. A. Szczepańska

Prof. M. Blecharczyk

Prof. K. Obuchowicz-Pelc

22 Przedmioty zawodowe Prof. I. Kwapiszewska

Prof. M. Ziobro

23 Przedmioty zawodowe Prof. E. Celińska

Prof. A. Rokicka

Prof. A. Bartecka-Anioł

24 Matematyka Prof. A. Korpak

prof. J. Pizło

25 Historia
Historia i społeczeństwoWiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Prof. K. DudekProf. M. Banduła
26 Wychowanie fizyczne Prof. M. Sudoł
27 Geografia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Prof. J. Przybyłowska-Bogdan
Prof. A. Begej-Topolska
28 Przedmioty ekonomiczne Prof. A. Lenartowicz

Prof. W Goraj

Biblioteka Język rosyjski Prof. J. Stanoch
Pokój nauczycielski Religia Prof. T. Łażewska

Prof. P. Chrabąszcz

 

Pokusa (warsztat szkolny)

 

 

Zajęcia praktyczne

Prof. A. Augustyn

Prof. M. Musiałowska

Prof. L. Marszałek

Prof. B. Kumorek

Prof. A. Kuć

Prof. A. Nowak

Prof. M. Korfel