fbpx

Dzień Bezpiecznego Internetu w ZSG nr 2.

Dzień Bezpiecznego Internetu w ZSG nr 2.

„Dzień Bezpiecznego Internetu”, obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku, ma na celu kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej niebezpieczeństw, na które narażone są osoby korzystające z zasobów internetowych – zwłaszcza dzieci i młodzież. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat przekracza ono granice Europy angażując państwa z całego świata.

11 lutego Policjanci z Komendy Wojewódzkiej i V Komisariatu spotkali się z uczniami naszej szkoły, aby omówić zagrożenia z jakimi może spotkać się młodzież w świecie wirtualnym oraz konsekwencje prawne wynikające z korzystania z Internetu. Policjanci podczas prelekcji edukacyjnych zwrócili uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii, zasady dobrego wychowania w wirtualnym świecie oraz na konieczność krytycznego myślenia wobec treści dostępnych w Internecie.

W tym roku DBI odbywał się pod hasłem „Działajmy razem!”,  ma on zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

Łącznie w 15 prelekcjach edukacyjnych udział wzięło 300 uczniów i 16 nauczycieli oraz szkolny pedagog i psycholog.