fbpx

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Budynek Szkoły – ul. Zamoyskiego 6.

Sala gimnastyczna – ul. Sokolska 16 wejście na salę gimnastyczną od ul. Reytana 6.
Budynek szkoły i sala gimnastyczna nie spełniają minimalnych wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

brak rozwiązań z powodu tego, że budynek został wybudowany w 1892 roku. Wąskie klatki schodowe, brak możliwości zamontowania dodatkowych wind komunikacyjnych, podjazdów.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie komunikacji ze Szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.