fbpx

„Człowiek nie ma swego portu, a czas nie zna brzegu. On płynie, a my przemijamy”.

Piątek, 26 kwietnia 2019 r. – po czterech latach wyczerpującej nauki swoją przygodę z Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 2 zakończyli uczniowie klas czwartych Technikum Gastronomicznego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych rozpoczął pan dyrektor Andrzej Ptasznik, który podziękował młodzieży za ich wkład i pracę na rzecz szkoły. Podkreślił również, że zakończył się pewien etap w ich życiu i nadszedł czas na podejmowanie dojrzałych decyzji. Dyrektor życzył absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym.

Potem nastąpiła najprzyjemniejsza część uroczystości – najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem oraz zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi. Maturzyści otrzymali także nagrody książkowe oraz dyplomy.

W imieniu rodziców głos zabrała pani Iwona Siesiowicz, która wyraziła słowa uznania dla pracy grona pedagogicznego, wychowawców oraz młodzieży. Do wszystkich zebranych zwróciła się też przedstawicielka abiturientów, dziękując swoim wychowawcom, nauczycielom i dyrekcji za trud włożony w ich edukację.

Zwieńczeniem uroczystości był program przygotowany przez trzecioklasistów oraz piosenka
w wykonaniu młodzieży klasy IV de.