„Człowiek nie ma swego portu, a czas nie zna brzegu. On płynie, a my przemijamy”.