fbpx

Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 bierze udział w realizacji projektu:
„Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: do  31.12.2019 r.

 

W ramach tego projektu realizujemy następujące działania:

Staże dla uczniów u pracodawców
Szkolenia dla uczniów
Szkolenia dla nauczycieli

Osoby chętne do udziału w stażach muszą wypełnić: formularz zgłoszeniowy, deklarację, oświadczenie o  przetwarzaniu danych, zakres danych osobowych. Przed wypełnieniem dokumentacji należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz pozostałymi załącznikami.

Wykaz załączników do pobrania:

1.-Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie 

2.Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie 

3. Formularz-zgłoszeniowy-uczestnictwa-w-projekcje 

4.Dziennik-stażu-praktyki 

5.Wzór-Umowy

6.Zgoda-Rodzica 

7.Wniosek-o-przyznanie-stypendium-stażowego 

8.RODO-Oświadczenie-uczestnika-dot.-przetwarzania-danych-osobowych 

9.Zakres-danych-osobowych-powierzonych-do-przetwarzania