Apel z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja