fbpx

Akcje honorowego krwiodawstwa 

Akcje honorowego krwiodawstwa  organizujemy w Naszej Szkole od 2004r.
Pełnoletni  uczniowie i nauczyciele oddają krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Rzeźniczej 1. Akcje, których celem jest propagowanie idei honorowego oddawania krwi, najcenniejszego z leków, który ratuje życie, spotykają się z bardzo dużym odzewem wśród uczniów. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa wykształca i utrwala wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Postawę wrażliwości na los innych ludzi uczniowie kontynuują także po skończeniu edukacji.

Koordynatorką honorowego krwiodawstwa w Naszej Szkole jest pani Marta Ziobro.