fbpx

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00.

Prosimy o zgłoszenie się do szkoły o godzinie 8.30.

Egzamin poprawkowy z języka polskiego i matematyki odbędzie się w sali nr 25, z języka angielskiego w sali nr 24.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 10 września 2021 r.

W załączniku zasady dotyczące organizacji i bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w ZSG nr 2.

Dla zdającego – Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej – sierpień 2021 r.