fbpx

Od dnia 26 kwietnia 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie  wracają do szkoły na lekcje z przedmiotów zawodowych praktycznych (zajęcia praktyczne, pracownia gastronomiczna,  technologia gastronomiczna, ożiug,  kwalifikacyjne kursy zawodowe).

Zajęcia praktyczne wg. harmonogram do pobrania Plan zajęć praktycznych obowiązujący od 26.04.2021

Uczniowie klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe klasy odbywają lekcje zdalnie do dnia 02 maja 2021 r.

Plan lekcji dla klas obowiązujący od 01.02.2021r pdf

Plan lekcji dla nauczycieli obowiązujący od 01.02.2021r pdf