fbpx

Publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Odona Bujwida w Krakowie

Przypominamy, że do 18 sierpnia 2020 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Technikum Gastronomiczne  nr 11

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Technikum klasa A

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Technikum klasa B

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Technikum klasa C

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Technikum klasa D

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Technikum klasa E

Lista Kandydatów NIEZakwalifikowanych Technikum klasa A

Lista Kandydatów NIEZakwalifikowanych Technikum klasa C

Technik Technologii Żywności

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Technikum klasa TŻA

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 10

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa AK – kucharz

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa AKM – kucharz pracownik młodociany 

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa CK – cukiernik

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa CKM – cukiernik pracownik młodociany 

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa EK- kelner

Lista Kandydatów NIEZakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa AKM- kucharz pracownik młodociany 

Lista Kandydatów NIEZakwalifikowanych Szkoła Branżowa klasa ck- cukiernik