fbpx

Wizyta gości z północnej Francji

W dniu 21 marca 2018

r. gościliśmy w Naszej Szkole 16-osobową grupę uczniów i nauczycieli z Arras
w północnej Francji, kształcącą się w zawodach branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Uczestników spotkania powitał Pan dyrektor Andrzej Ptasznik, który przedstawił historię szkoły,
kierunki kształcenia oraz zapoznał gości z planem spotkania.

Następnie uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prezentacji Pani Kingi Obuchowicz-Pelc, która zaprezentowała dorobek Naszej Szkoły oraz sukcesy uczniów i nauczycieli.

Francuska młodzież miała okazję wzbogacić swoją wiedzę o historii, kulturze i zabytkach Krakowa słuchając, w języku francuskim, prezentacji Pani Marzeny Banduły.

Pani wicedyrektor Renata Kurdziel oprowadziła całą grupę po szkole udzielając informacji o zasadach jej funkcjonowania. Uczestnicząc w zajęciach z technologii gastronomicznej, uczniowie mogli wymienić swoje doświadczenia. Zagraniczni goście obserwowali pracę młodzieży podczas lekcji geografii i języka angielskiego, chętnie dzielili się z naszą młodzieżą informacjami o swojej szkole oraz systemie edukacji w ich kraju.  Grupa poznała także funkcjonowanie biblioteki i warsztatu szkolnego „Pokusa”.

Wizyta zakończyła sie obiadem, podczas którego były serwowane potrawy tradycyjnej polskiej kuchni.

Za przygotowanie spotkania była odpowiedzialna Pani Elżbieta Celińska. Wsparcia językowego udzielała Pani Kinga Obuchowicz-Pelc oraz uczeń z klasy 4b Tomasz Hodana, który biegle posługuje się językiem francuskim.