fbpx

30 listopada świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły – Odona Bujwida

Szkoła została udekorowana. W klasach pierwszych przeprowadzono lekcje o patronie, jak też fotobudkę.  Zorganizowano konkurs plastyczny „ Portret Odona Bujwida”.

Uczniowie klas pierwszych: 1a, 1b, 1c, 1d, 1 tża, 1ck  uczestniczyli  w zespołach w konkursie wiedzy o patronie.

I miejsce: Julia Kukieła, Alicja Katańska, Kinga Ostafin klasa 1 tża
II miejsce: Krystian Słupski, Jakub Śliwa klasa 1c
III miejsce ex aequo:
Martyna Ciupek, Paulina Jurasz, Roch Wójcik klasa 1d
Amelia Mazurczyk, Alisa Budrevich klasa 1a.

Konkursy zorganizowały: p. Agnieszka Młynarska oraz p. Marta Gdańska, pomoc w dekoracji szkoły – klasa 1 c.

Odo Feliks Kazimierz Bujwid urodził się 30 listopada 1857 roku w Wilnie. Rodzina mieszkała na Antokolu, następnie ojciec Bujwida Feliks został zarządcą majątku Marii Billewiczówny ( późniejszej Piłsudskiej) w Zułowie. Był lekarzem, bakteriologiem, pionierem profilaktyki i higieny, założył  stację badania żywności i artykułów codziennego użytku. Aktywny działacz społeczny,  oświatowy, łączący teorię naukową z praktyką, dzielący się swoimi doświadczeniami z innymi.

Był autorem 386 prac naukowych (mikrobiologia, badania wody, weterynaria, higiena i odkażanie, historia mikrobiologii). Znał 14 języków obcych.

Po kursie bakteriologii, w Berlinie, u Roberta Kocha opracował broszurę „Pięć odczytów o bakteriach”. Wiedzę o szczepieniach przeciwko wodowstrętowi zdobył u Ludwika Pasteura.  Założył filę Instytutu Pasteura – prowadził badania nad chorobami, przygotowywał szczepionki, które wstrzykiwał zarażonym wścieklizną, ratując ich od śmierci.

W 1893 roku przeniósł się do Krakowa, obejmując na UJ Katedrę Higieny. Wraz z żoną, Kazimierą,  pracował społecznie m.in. w Towarzystwie Szkoły Ludowej, przyczynił się do powstania gimnazjum żeńskiego, które umożliwiło dziewczętom studiowanie. Kraków zawdzięcza mu nowoczesne wodociągi.

Zmarł 25 grudnia 1942 roku w Krakowie.

Zapraszamy do galerii zdjęć