20 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida mogło na żywo obserwować zmagania uczestników.