Rekrutacja na kursy w ramach programu unijnego realizowanego przez szkołę Centrum Kompetencji Zawodowych