Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20.

 Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych

w I półroczu roku szkolnego 2019/20.                      

5 września 2019 r. 16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas I.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV.
17 października 2019 r. 17.00 – 19.00 Dzień otwarty dla rodziców.
14 listopada 2019 r. 16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas I.
 

16 stycznia 2020 r.

16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas I, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II,III i IV, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.