fbpx

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20.

 Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych

w I półroczu roku szkolnego 2019/20.                      

5 września 2019 r. 16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas I.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV.
17 października 2019 r. 17.00 – 19.00 Dzień otwarty dla rodziców.
14 listopada 2019 r. 16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas I.
 

16 stycznia 2020 r.

16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas I, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II,III i IV, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Link do harmonogramu zebrań i dni otwartych z rodzicami i prawnymi opiekunami,w drugim półroczu roku szk0lnego 2019_20

Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych

w II półroczu roku szkolnego 2019/20.                      

 

05.03.2020 r. 17.00 – 19.00 Dzień otwarty dla rodziców.
02.04.2020 r. 16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas II, III i IV –  informacja na temat postępów w nauce oraz poinformowanie
o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów
i  zachowania w klasach czwartych.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas I –informacja na temat postępów w nauce.
15.05.2020 r. 17.00 – 19.00 Dzień otwarty dla rodziców.
10.06.2020 r. 16.30 Zebrania z rodzicami uczniów klas I – poinformowanie
o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów
i  zachowania.
18.00 Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III – poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów
i  zachowania.