Wykaz podręczników

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników dla klas pierwszych
które będą obowiązywać w  roku szkolnym 2018/2019 r.

4-letnie Technikum Gastronomiczne nr 10
technik żywienia i usług gastronomicznych – w klasach pierwszych

Do pobrania:  Technikum Gastronomiczne nr 11 – podręczniki

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
kucharz – w klasie 1

Do pobrania:  Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 – podręczniki