Wykaz podręczników

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników
które będą obowiązywać w  roku szkolnym 2018/2019 r.

4-letnie Technikum Gastronomiczne nr 10
technik żywienia i usług gastronomicznych:

– w klasach pierwszych : do pobrania:   – klasa 1 Technikum

– w klasach drugich: -do pobrania klasa 2 Technikum

– w klasach trzecich: do pobrania – klasa 3 Technikum

– w klasach czwartych: do pobrania – klasa 4 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
kucharz – w klasie 1

– w klasie pierwszej 1ak, 1ck (pracownik młodociany): do pobrania:  -podręczniki

– w klasie drugiej: do pobrania:2ak, 2ck (pracownik młodociany)- podręczniki

– w klasie trzeciej: do pobrania: –podręczniki – klasa 3 Zasadnicza Zawodowa