fbpx

Wykaz podręczników

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników
które będą obowiązywać w  roku szkolnym 2019/2020 r.

4-letnie Technikum Gastronomiczne nr 10
technik żywienia i usług gastronomicznych:

– w klasach drugich: -do pobrania – Technikum po gimnazjum- klasa 2

– w klasach trzecich: do pobrania – Technikum po gimnazjum – klasa 3

– w klasach czwartych: do pobrania  – Technikum po gimnazjum – klasa 4

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
kucharz –

– w klasie drugiej: do pobrania: 2ak, 2ck (pracownik młodociany)-Branżowa po gimnazjum – klasa 2

– w klasie trzeciej: do pobrania: – Branżowa po gimnazjum – klasa 3