Trwa nabór na pierwsze kursy Gastronomia po angielsku w ramach CKZ w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2

 

Trwa nabór na kolejne kursy „Gastronomia po angielsku” w ramach CKZ w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, który uczestniczy w projekcie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach dotacji bezzwrotnej. W ramach tego projektu organizowane są różne kursy. Wśród nich „Gastronomia po angielsku”. Kurs ten trwa 60 godzin i będzie się odbywał w profesjonalnie wyposażonych pracowniach językowych. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 7.05.2018 do 18.05.2018 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2  w Krakowie w sali nr 12.

Harmonogram rekrutacji:

7.05.2018 – poniedziałek od 12.30-15.00

10.05.2018- czwartek od  11.00-14.00

11.05.2018 – piątek od 13.30 -15.00

14.05.2018 – poniedziałek od 12.30-15.00

17.05.2018 – czwartek od  11.00-14.00

18.05.2018 – piątek od 13.30 -15.00

Harmonogram zajęć

22.05.201  –  15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

24.05.2018  – 15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

29.05.2018  15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

05.06.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

07.06.2018         15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

12.06.2018    15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

19.06.2018 15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

21.06.2018 15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

04.09.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

06.09.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

11.09.2018   15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

13. 09.2018  15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

18.09.2018   15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

20.09.2018   15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

25.09.2018    15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

27.09.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

02.10.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

04.10.2018      15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

09.10.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25

11.10.2018     15.00 –15.45 przerwa do 15.50- 16.35 przerwa do 16.40 -17.25