Samorząd uczniowski

Przewodniczącą

Kamila Anna Bąk
E-mail: Kamcia1460@gmail.com

Zastępca przewodniczącego

Jan Siwej
E-mail: jansiwek11@gmail.com

Zastępca przewodniczącego

Anna Mól
E-mail: aniamol@onet.pl

Dominika Jaworska
Sekretarz
E-mail: dominikajaworska33@gmail.com

 

Jakub Putyra
Skarbnik
E-mail: klaki500@interia.pl