Rada rodziców

Kontakt e-mailowy e-mailowy  RadaRodzicowZSGnr2@onet.pl

Przewodniczący – p. Agnieszka Godek

Z-ca przewodniczącego – p. Renata Stawarz

Sekretarz – p. Ewa Marcińska

Skarbnik – p. Dagmara Nowak

Członkowie:

p. Aneta Okońska

p. Beata Mirowska

p. Piotr Białas

p. Anna Młynarczyk

Komisja Rewizyjna:

p. Anna Nogieć

p. Józefa Stachowska

p. Danuta Śliwa