Przerwy, dzwonki

Dzwonki w Szkole

L.p. Lekcje normalne L.p. Lekcje skrócone
1. 7.30 – 8.15 1. 7.30 – 8.00
2. 8.20 – 9.05 2. 8.05 – 8.35
3. 9.10 – 9.55 3. 8.40 – 9.10
4. 10.10 – 10.55 4. 9.15 – 9.45
5. 11.00 – 11.45 5. 10.00 – 10.30
6. 11.55 – 12.40 6. 10.35 – 11.05
7. 12.50 – 13.35 7. 11.10 – 11.40
8. 13.45 – 14.30 8. 11.45 – 12.15
9. 14.40 – 15.25 9. 12.20 – 12.50
10. 15.30 – 16.15 10. 12.55 – 13.25
11. 16.30 – 17.15 11. 13.30 – 14.00
12. 17.20 – 18.05 12. 14.05 – 14.35
13. 18.10 – 18.55 13. 14.40 – 15.10
14. 19.00 – 19.45 14. 15.15 – 15.45
15. 19.50 – 20.35 15.