Plan pracy rok 2018/2019

Kalendarz imprez szkolnych na rok szkolny 2018/2019

 

Nazwa przedsięwzięcia

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

  1. Konkurs gastronomiczno – literacki

2.       „ Kuchnia w polskiej literaturze”,

3.       Konkurs recytatorski poświęcony Herbertowi „Pan Cogito wciąż aktualny.”

 

4.       Konkurs gastronomiczny; „ Ulubiona potrawa Józefa Piłsudskiego”.

 

I okres

p. E. Brożek

p. A. Januszek

 

 

nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

5.       Małopolski Konkurs Gastronomiczny w ZSG nr 1.  II okres p. B. Kumorek

p. I. Kwapiszewska              p. M. Smęda

6.       Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. II okres

 

p. A. Lenartowicz
7.       4. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności:

-etap szkolny.

 

 

 

 

– etap okręgowy.

 

 

 

 

 

 

8.       Oprawa artystyczna:

 

 

I dekada listopada

 

 

11.01.2019

p. E. Celińska

p. L. Koperny

p. J. Mazurków

 

p. dyr. E. Konieczna

p. G. Kumorek – Mastalerz

p. E. Celińska

p. A. Bartecka – Anioł

p. J. Mazurków

p. B. Hołysz

nauczyciele przedmiotów zawodowych

p. J. Przybyłowska – Bogdan

p. J. Stanoch

9.       „Dzień Nauki” – konkurs biologiczno-chemiczno-matematyczny.  II okres p. L. Koperny

p. A. Michalec

p. A. Korpak

10.   Konkurs Pieśni Patriotycznej. XI. 2018 p. M. Banduła

p. M. Gdańska             p. J. Przybyłowska-Bogdan                            p. J. Stanoch

11.   6. Małopolski Konkurs : „Stół pięknie nakryty – W drodze do niepodległości”. 22.XI.2018 p. dyrektor A.Ptasznik p. G. Kumorek-Mastalerz          nauczyciele zawodu
12.   7. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  X. 2018 p. R. Stępień

p. M. Ziobro

p. B. Hołysz

13.   9.Konkurs Młodego Barmana.  

Dni otwarte

p.I.Kwapiszewska

p. M. Smęda

14.   10.Konkurs informatyczny na prezentację multimedialną pt. „100 lat niepodległości .” XI 2019 p. I. Dyrdzik -Skompińska
15.   11. Kuchmistrz ZSG nr2.

16.   „ Na niepodległym stole”.

II 2019 p. G. Kumorek – Mastalerz

p. A. Kuć

p. B. Kumorek p. L. Marszałek

17.   12. Konkurs na plakat w języku obcym pt: „Zakończenie I wojny światowej i odzyskanie niepodległości przez Polskę.” XI 2018 p. J. Stanoch

p. A. Szczepańska

nauczyciele języków obcych

18.   13.Konkurs Wiedzy o Gospodarce. II okres  p. A. Lenartowicz
19.   14. Konkurs językowo-gastronomiczny.

 

 

III 2019 p. B. Dziekan –Krawczyk

p. J. Mazurków

p. R. Stępień

p. M. Broś

p. D. Goleń

20.   15. Konkurs biologiczno-chemiczny: „Czy wiesz co jesz?”. II okres

 

 

 

p. A. Michalec     p. L. Koperny

 

21.   16.Konkurs na prezentację multimedialną oraz plakat pt: ”Symbole narodowe”. II okres p. K. Dudek
22.   17. Turnieje i zawody szkolne z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. cały rok Nauczyciele     W -F
23.   18.Konkurs „ Mam zawód, mam fantazję”

24.   konkurencja kucharz

25.   konkurencja desery

 II okres  

p. L.  Marszałek

p. G. Kumorek -Mastalerz

26.   20. konkurs Black – Box   II okres p. G. Kumorek -Mastalerz
27.   21.Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny w Myślenicach   II okres p. A. Kuć
28.   22.Konkurs Gastronomiczny w Ciężkowicach II okres p. A. Augustyn
  1. Konkursy – biblioteka:

30.   – czytelniczy „10 najlepszych czytelników w szkole”

31.   – fotograficzny „Leśne inspiracje”

32.   – plastyczny „Malujemy Herberta”

33.   – Konkurs pięknego czytania”

34.   – plastyczny „Kraków miejsce na ziemi …”

35.   – fotograficzny „Zimą malowane”

36.   – „Drzewo recenzji”

 

 

cały rok

 

XI 2018

XI/XII 2018

II okres

XII 2018

II okres

II okres

 

biblioteka

p. M. Gdańska

p. J. Stanoch

 

 


Kalendarz imprez szkolnych na rok szkolny 2017/2018

Nazwa przedsięwzięcia Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Mistrzostwa Szkół w Grillowaniu Karpia 17.X.2017 p. Marta Korfel
p. Ludwika Marszałek
2. Konkurs : „Mam zawód. Mam fantazję” 20.X. 2017 p. Maria Bobek
p. Małgorzata Smęda
3. Dyktando „Z przymrużeniem oka” X. 2017 p. Anita Januszek
p. Ewa Brożek
4. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

– etap szkolny

– etap rejonowy

10.XI.2017

 

12.I.2018

p. Elżbieta Celińska
p. Lucyna Koperny
p. Joanna Mazurków
p. Ewa Konieczny
nauczyciele przedmiotów zawodowych
5. Konkurs na prezentację
pt. : „Twórcy niepodległości”
X, XI .2017 p. Marzena Banduła
6. Konkurs piosenki patriotycznej XI. 2017 p. Marzena Banduła
p. Marta Gdańska
p. Joanna Przybyłowska-Bogdan
p. Joanna Stanoch
7. Małopolski konkurs : „Stół pięknie nakryty” 18.XI.2017 p. Maria Bobek
p. Grażyna Kumorek-Mastalerz
nauczyciele zajęć praktycznych
8. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych XI.2017 p. Renata Stępień
p. Marta Ziobro
p. Bogusława Hołysz
9. Konkurs plastyczny: „Kazimierz miejsce na ziemi…” I semestr p. Grażyna Czaplińska
10. Olimpiada Zdrowego Stylu Życia I semestr p. Marta Ziobro
11. Konkurs plastyczny: „Namaluj „Wesele”” I semestr p. Grażyna Czaplińska
12. Konkurs biograficzny o patronie szkoły Odonie Bujwidzie I semestr p. Marta Gdańska
13. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej I semestr p. Wanda Goraj
p. Aleksandra Lenartowicz
14. Zawody sanitarne – udzielanie pierwszej pomocy medycznej I semestr p. Alicja Begej-Topolska
15. Konkurs literacko-językowy pt.: „Nastolatki z klasą” I semestr p. Anita Januszek
p. Ewa Brożek
16. Olimpiada Wiedzy Teologicznej I semestr Nauczyciele religii
17. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie X.2017 – II. 2018 p. Alicja Begej-Topolska
18. Konkurs na najciekawszą realizację wystawienniczą: „Polskie obiekty na liście UNESCO” I semestr p. Renata Kurdziel
p. Joanna Przybyłowska- Bogdan
19. Konkurs plastyczny: „Szopka bożonarodzeniowa 2017” I semestr p. Grażyna Czaplińska
20. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – etap rejonowy 12.I. 2018 p. Ewa Konieczny
nauczyciele przedmiotów zawodowych
21. Konkurs na plakat pt.: „Człowiek, którego podziwiam” – postać obszaru obcojęzycznego, opis w języku obcym i tłumaczenie I /II 2018 p. Joanna Stanoch
p. Joanna Soboń
p. Kinga Obuchowicz-Pelc
22. Konkurs piosenki w j. obcym III 2018 p. Dorota Goleń
p. Mateusz Żak
23. Europejski Dzień Języków – promocja nauki języków obcych nauczanych w naszej szkole II semestr Nauczyciele języków obcych
24. Konkurs językowo-gastronomiczny II semestr p. Joanna Aleksiejuk
25. Zawody pierwszej pomocy przedmedycznej II semestr p. Alicja Begej-Topolska
26. Turniej motoryzacyjny II semestr p. Alicja Begej-Topolska
27. Konkurs biologiczno-chemiczny : „Czy wiesz co jesz?” II semestr p. Agnieszka Michalec
p. Lucyna Koperny
28. Konkurs plastyczny na plakat związany z historią i kulturą Polski II semestr p. Krystyna Dudek
29. Konkurs na prezentację multimedialną pt. : „Rola Krakowa i środowisk patriotycznych na rzecz odzyskania niepodległości” II semestr p. Krystyna Dudek
30. Konkurs fotograficzny pt.: „Zimą malowane” II semestr p. Marta Gdańska
31. Konkurs plastyczny pt. : „Namaluj pisankę” II semestr p. Grażyna Czaplińska
32. Małopolski Konkurs pięknego czytania – etap szkolny – etap międzyszkolny II semestr p. Marta Gdańska
33. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej II semestr Nauczyciele religii
34. Konkurs Wiedzy o ZUS-ie Olimpiada Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych ZUS II semestr p. Wanda Goraj
p. Aleksandra Lenartowicz
35. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Smak Gościnności – produkty regionalne II semestr p. Anna Kuć
p. Marta Musiałowska
36.Małopolski konkurs literacki „ Drzewo recenzji” – etap szkolny – etap międzyszkolny II semestr p. Marta Gdańska
37. Konkurs barmański II semestr p. Małgorzata Smęda
38. Konkurs pt. : „ Black box –wyczaruj potrawę” X edycja II semestr p. Grażyna Kumorek-Mastalerz p. Adela Nowak
39. Małopolski Konkurs Gastronomiczny w ZSG nr1 II semestr p. Marta Korfel
p. Ludwika Marszałek
40. Konkurs Wiedzy o Gospodarce II semestr p. Wanda Goraj
p. Aleksandra Lenartowicz
41. Konkurs pt. : „Spichlerze świata” Cały rok p. Renata Kurdziel
p. Joanna Przybyłowska-Bogdan
42. Konkurs pt.: „ Najlepsi czytelnicy Szkoły” Cały rok p. Marta Gdańska
43. Dzień Sportu II semestr Nauczyciele wychowania fizycznego
44. Imprezy sportowe, zawody wg odrębnego harmonogramu Cały rok Nauczyciele wychowania fizycznego

Kalendarz na drugi semestr roku szkolnego 2017/2018

 

1. Egzamin zawodowy praktyczny z kwalifikacji – T.06 dla klas trzecich technikum 23-25.01. 2018r.
2. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 1.03. 2018r. godz. 16.00
3. Krakowski Tydzień Zawodowców 8.03.-10. 03. 2018r.
4. Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów 10.03. 2018r. godz.8.00-13.00
5. Dzień otwarty dla rodziców 15.03.2018r.godz. 17.00-19.00

 

6. Festiwal Zawodów 22.03.-24.03 2018r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.-3.04.2018r.
8. Wystawienie propozycji ocen rocznych w kl. IV 11.04.2018 r.

 

9. Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas oraz poinformowanie rodziców klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych. Harmonogram zebrań zostanie podany w innym terminie.

 

12.04.2018r.

godz. 16.30- I tura

godz.18.00 – II tura

10. Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych 18.04.2018r.
11. Zebranie Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie klasyfikacji klas maturalnych

 

19.04.2018r.

godz.16.00

12. Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów 21.04.2018r.,

godz. 8.00-13.00

13. Zakończenie zajęć w klasach IV technikum. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły. 27.04.2018r.

godz.10.00

14. Pisemne i ustne egzaminy maturalne.

 

Od 4 do 23 maja 2018 r.
15. Dzień otwarty dla rodziców 17.05.2018r.godz.17.00-19.00
16. Dzień otwarty szkoły dla gimnazjalistów 18.05.2018r. godz. 9.00-14.00
17. Wystawienie propozycji ocen rocznych w pozostałych klasach

 

6.06.2018r.
18. Poinformowanie rodziców uczniów                       o przewidywanych ocenach rocznych

 

7.06.2018r.

 

 

 

19. Wystawienie ocen rocznych we wszystkich klasach poza maturalnymi

 

 

13.06.2018r.
20. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

14.06.2018r.

godz.16.00

 

21. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część pisemna z T.06

 

19.06.2018r.
22. Rozliczenie dokumentacji szkolnej przez

 

nauczycieli

21.06.2018r.
23. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, rozdanie świadectw 22.06.2018r.

godz. 10.00

24. Egzamin zawodowy- część praktyczna z kwalifikacji – T.06 dla uczniów klas trzecich ZSZ 25.06.-26.06.2018r.
25. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2017/2018 27.06.2018r.

godz.10.00

26. Egzamin wewnętrzny dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego T.06 09.07. 2018r.

 

27. Egzaminy maturalne poprawkowe 21.08.2018r.- część pisemna-godz.9.00

21-22.08 2018r.- część ustna

28. Egzaminy poprawkowe według oddzielnego harmonogramu

 

27-29 sierpnia 2018r.