Małopolski konkurs „Stół pięknie nakryty”

XV edycja Małopolskiego Konkursu

„Stół pięknie nakryty – w drodze do niepodległości”

Cielęcina od wieków pojawiała się na naszych stołach, jednak niezbyt często i nie w każdym domu. Często wymieniana była przez poetów i kuchmistrzów. Sam Mikołaj Rej, słynący z obrony wszystkiego, co polskie w „Wizerunku” tak zachwalał dostatek rodzimego jedzenia:

„Zaż nie rozkoszny ptaszek domowe kurczątko,

Prosiątko i jagniątko, koziełek, cielątko,

Azaż ptaszek, zajączek i źwirzątka ine?

Nie wielkież to na świecie bywają nowiny.

Nuż rybki rozmaite, ziołek obfitości,

Co może snadnie przypaść bez wielkiej trudności”.

Stanisław Czerniecki w pierwszej polskiej książce kucharskiej „Compendium Ferculorum albo zebranie potraw” nie tylko wymienia to mięso, jako nieodzowne na ucztach, ale również podaje wiele przepisów na przysmaki z cielęciny. Znajdziemy je także u Wojciecha Wielądko w „Kucharzu doskonałym”, u Wincenty Zawadzkiej, Marii Ochorowicz-Monatowej… Powszechnie wiadomo, że cielęcina to delikatne i kruche mięso o bogatych walorach zdrowotnych. Zalecane jest w żywieniu małych dzieci, starszych osób
i chorych, szczególnie tych cierpiących na anemię. Trudno, zatem zrozumieć małe spożycie tego mięsa przez współczesnych Polaków…

Temat XV Małopolskiego Konkursu „Stół pięknie nakryty” postanowiliśmy dostosować do tegorocznej 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 123 lata pod zaborami nie zniechęciło naszych przodków, ale wręcz porwało do walki w różnych formach: zbrojnej, twórczej, kulinarnej… o wolność. Nasi przodkowie nie zapomnieli i dzięki pielęgnacji polskich tradycji i języka przetrwali. Dziękujemy! Dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „Tradycji na polskim stole” trafnie mówi „Tradycja nie może być – szczególnie w kuchni – mylona z modą. Moda zmienia się
i przemija, a tradycja jest czymś ogromnie ważnym, bo stanowiącym istotę tożsamości narodowej i regionalnej, która trwa przekazywana z pokolenia na pokolenie”

Mając na uwadze promowanie dziedzictwa kulturowego i zdrowego stylu odżywiania, zachęcamy młodzież do pokazania ich wyobrażenia o polskim niepodległym stole i sporządzenia wykwintnych potraw z cielęciny.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!

Regulamin XV Małopolski Konkurs Stół pięknie nakryty.

Zaproszenie do udziału w XV MKSG.

Regulamin XV Małopolski Konkurs Stół pięknie nakryty


W murach
najstarszej polskiej szkoły gastronomicznej
organizujemy

Małopolski Konkurs
„Stół Pięknie Nakryty”

Głównym celem konkursu jest promowanie tradycji kulinarnych przy stole, poszerzanie wiedzy na temat polskich produktów tradycyjnych i regionalnych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników.

Dla współczesnych mistrzów sztuki kulinarnej działania te mogą być również źródłem inspiracji dla nowych pomysłów.

Idea Konkursu „Stół pięknie nakryty” narodziła się 2005 roku. Po raz pierwszy zorganizowało go grono nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, których bardzo interesuje podnoszenie kwalifikacji kelnerskich uczniów.

Celem Konkursu Stół Pięknie Nakryty jest zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy oraz pomysłowości, inspirowanie młodych kucharzy i kelnerów oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. O. Bujwida w Krakowie, przy ul. Zamoyskiego 6. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym i hotelarskim. Nagrody w Konkursie będą przyznane: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (w uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może przyznać specjalne wyróżnienia autorom Prac lub/i nagrody specjalne).


W konkursie oceniane są m.in.:

 • Prawidłowa sylwetka kucharza – strój ochronny i higiena osobista
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Dobór zastawy stołowej
 • Dobór elementów dekoracyjnych
 • Pomysłowość, aranżacja i estetyka stołu
 • Prezentacja i uzasadnienie wyboru poszczególnych elementów nakrycia stołu zgodnych z tematem Konkursu
 • Sprawność manualna
 • Dobór narzędzi pracy
 • Sprawność, zręczność w posługiwaniu się sprzętem
 • Świeżość surowców
 • Prawidłowość procesów technologicznych
 • Higiena pracy
 • Opracowanie i przestrzeganie receptury
 • Wielkość porcji
 • Sposób podania
 • Wygląd potrawy, dobór elementów dekoracyjnych
 • Dobór naczyń do prezentowanej potrawy
 • Smak potrawy
 • Tempo pracy
 • Efekt pracy

Poprzednie edycje:


Sponsorzy: