Małopolski konkurs „Stół pięknie nakryty”

 

W murach
najstarszej polskiej szkoły gastronomicznej
organizujemy

Małopolski Konkurs
„Stół Pięknie Nakryty”

 

Głównym celem konkursu jest promowanie tradycji kulinarnych przy stole, poszerzanie wiedzy na temat polskich produktów tradycyjnych i regionalnych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników.

Dla współczesnych mistrzów sztuki kulinarnej działania te mogą być również źródłem inspiracji dla nowych pomysłów.

Idea Konkursu „Stół pięknie nakryty” narodziła się 2005 roku. Po raz pierwszy zorganizowało go grono nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, których bardzo interesuje podnoszenie kwalifikacji kelnerskich uczniów.

Celem Konkursu Stół Pięknie Nakryty jest zainteresowanie uczniów doskonaleniem umiejętności, rozbudzenie inicjatywy oraz pomysłowości, inspirowanie młodych kucharzy i kelnerów oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. O. Bujwida w Krakowie, przy ul. Zamoyskiego 6. W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym i hotelarskim. Nagrody w Konkursie będą przyznane: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce (w uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może przyznać specjalne wyróżnienia autorom Prac lub/i nagrody specjalne).


W konkursie oceniane są m.in.:

 • Prawidłowa sylwetka kucharza – strój ochronny i higiena osobista
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Dobór zastawy stołowej
 • Dobór elementów dekoracyjnych
 • Pomysłowość, aranżacja i estetyka stołu
 • Prezentacja i uzasadnienie wyboru poszczególnych elementów nakrycia stołu zgodnych z tematem Konkursu
 • Sprawność manualna
 • Dobór narzędzi pracy
 • Sprawność, zręczność w posługiwaniu się sprzętem
 • Świeżość surowców
 • Prawidłowość procesów technologicznych
 • Higiena pracy
 • Opracowanie i przestrzeganie receptury
 • Wielkość porcji
 • Sposób podania
 • Wygląd potrawy, dobór elementów dekoracyjnych
 • Dobór naczyń do prezentowanej potrawy
 • Smak potrawy
 • Tempo pracy
 • Efekt pracy

XIV edycja Małopolskiego Konkursu

"Stół pięknie nakryty"

   
Program XIV Małopolskiego Konkursu Regulamin XIV Małopolskiego Konkursu

Wyniki ostatniej edycji konkursu:

Małopolski Konkurs
„Stół Pięknie Nakryty” edycja XIV

„Królik na małopolskim stole” 18 listopada 2017 roku Po raz czternasty zorganizowaliśmy w tym roku Małopolski Konkurs „Stół pięknie nakryty”. To wielkie święto kucharzy

Czytaj dalej »

Poprzednie edycje:


Sponsorzy: