Harmonogram rekrutacji na wszystkie kursy tj. : kurs barmański, kurs baristyczny, gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs karwing, kurs kelnerski, sommelierski i kurs doradcy wina ( międzynarodowy)

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Od września 2018 r. rusza nabór na kolejne kursy barmańskie, baristyczne, gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs karwingu, kurs kelnerski, kurs sommelierski  i  kurs  doradcy wina (z  międzynarodowy egzaminem). Mamy nadzieję, że nasza młodzież będzie mogła wybrać właściwy kurs dla siebie. Można wybrać kilka!

Zapraszamy !!!

Harmonogram rekrutacji  na wszystkie kursy tj. : kurs barmański, kurs baristyczny,  gastronomia po angielsku, kurs karmelarstwa, kurs gastronomiczny, kurs karwing, kurs kelnerski, sommelierski  i  kurs  doradcy wina ( międzynarodowy)

5.09.2018

6.09.2018

7.09.2018

10.09.2018

11.09.2018

Godziny rekrutacji zostaną podane  po ustaleniu podziału godzin.

Ogłoszenie wyników 13.09.2018

Zebranie ze rekrutowanymi uczestnikami kursów w dniu  14.09.2018 o godzinie 16.00

Harmonogram na kurs karmelarstwa

Kurs nr 1 Kurs nr 2
17.09.2018       14.00-20.00

21.09.2018       14.00-20.00

24.09.2018        14.00-20.00

19.09.2018       14.00-20.00

26.09.2018       14.00-20.00

1.10.2018        14.00-20.00

Kurs nr 3 Kurs nr 4
3.10.2018       14.00-20.00

5.10.2018       14.00-20.00

8.10.2018        14.00-20.00

10.10.2018       14.00-20.00

12.10.2018       14.00-20.00

15.10.2018        14.00-20.00

 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni gastronomicznej

Pobierz – Plan kursów barmańskich i baristycznych od wrzesienia 2018