Branżowa szkoła I stopnia

OFERTA KSZTAŁCENIA dla gimnazjalistów i po klasie ósmej.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika.

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Uczeń kończący branżową szkołę I stopnia w ZSG nr 2 w posiada umiejętności  świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość.

Uczeń otrzymuje:

  • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu
  • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów szkół podstawowych:

KUCHARZ

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1)       oceny jakości surowca,

2)       przechowywania żywności,

3)       obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

4)       obsługi sprzętu gastronomicznego,

5)       przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

6)       wydawania dań.

Celem kształcenia w zawodzie kucharz jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach obecnego rynku pracy. Zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu przygotowanie i wydawanie dań jest bardzo duże. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w zakładach gastronomicznych świadczących usługi na wysokim poziomie.

Język obcy: język angielski

MIEJSCA PRACY:

− restauracje,
− hotele,
− kawiarnie,
− bary,
− pensjonaty,
− promy,
− statki pasażerskie,
− obiekty zbiorowego żywienia,
− instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
− instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności.

CUKIERNIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
− sporządzania półproduktów cukierniczych,
− sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
− dekorowania wyrobów cukierniczych.
Uczeń:

− uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną,
− poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji,
− uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich,
− potrafi rozliczać zużycie surowców,
− wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.
Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

MIEJSCA PRACY:

− zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze,
− wytwórnie ciast,
− zakłady produkujące wyroby czekoladowe,
− lodziarnie,
− zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze,
− własny zakład cukierniczy.

KELNER - ze specjalnością barmańską - nowy kierunek

KELNER
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

1)         sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2)         wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

3)         rozliczania usług kelnerskich.

Uczeń w ramach innowacji:

− zapoznasz się z nowymi trendami sztuki baristycznej,
− otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące receptur kaw,
− poznasz aranżacje różnych rodzajów kaw sposoby ich ekspozycji,
− wykształcisz umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania,

MIEJSCA PRACY:

− restauracje
− hotele
− pensjonaty
− kawiarnie
− puby
− dyskoteki
− promy
− firmy cateringowe
− instytucje związane z gastronomią.


OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów gimnazjum:

KUCHARZ

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1)       oceny jakości surowca,

2)       przechowywania żywności,

3)       obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

4)       obsługi sprzętu gastronomicznego,

5)       przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

6)       wydawania dań.

Celem kształcenia w zawodzie kucharz jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach obecnego rynku pracy. Zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu przygotowanie i wydawanie dań jest bardzo duże. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w zakładach gastronomicznych świadczących usługi na wysokim poziomie.

Język obcy: język angielski

MIEJSCA PRACY:

− restauracje,
− hotele,
− kawiarnie,
− bary,
− pensjonaty,
− promy,
− statki pasażerskie,
− obiekty zbiorowego żywienia,
− instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
− instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności.

CUKIERNIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
− sporządzania półproduktów cukierniczych,
− sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
− dekorowania wyrobów cukierniczych.
Uczeń:

− uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną,
− poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji,
− uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich,
− potrafi rozliczać zużycie surowców,
− wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.
Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

MIEJSCA PRACY:

− zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze,
− wytwórnie ciast,
− zakłady produkujące wyroby czekoladowe,
− lodziarnie,
− zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze,
− własny zakład cukierniczy.

KELNER - ze specjalnością barmańską - nowy kierunek

KELNER
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

1)         sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2)         wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

3)         rozliczania usług kelnerskich.

Uczeń w ramach innowacji:

− zapoznasz się z nowymi trendami sztuki baristycznej,
− otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące receptur kaw,
− poznasz aranżacje różnych rodzajów kaw sposoby ich ekspozycji,
− wykształcisz umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania,

MIEJSCA PRACY:

− restauracje
− hotele
− pensjonaty
− kawiarnie
− puby
− dyskoteki
− promy
− firmy cateringowe
− instytucje związane z gastronomią.