Branżowa szkoła I stopnia

OFERTA KSZTAŁCENIA dla gimnazjalistów i po klasie ósmej.

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika.

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Uczeń kończący branżową szkołę I stopnia w ZSG nr 2 w posiada umiejętności  świadczące o dobrym przygotowaniu do startu w dorosłość.

Uczeń otrzymuje:

  • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu
  • Certyfikaty potwierdzające umiejętności zdobyte na bezpłatnych kursach

OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów szkół podstawowych:

KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− przechowywania żywności,
− sporządzania potraw i napojów,
− wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Celem kształcenia w zawodzie kucharz jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach obecnego rynku pracy. Zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu podawania potraw i napojów jest bardzo duże. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w zakładach gastronomicznych świadczących usługi na wysokim poziomie.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MIEJSCA PRACY:

− restauracje,
− hotele,
− kawiarnie,
− bary,
− pensjonaty,
− promy,
− statki pasażerskie,
− obiekty zbiorowego żywienia,
− instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
− instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności.

CUKIERNIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
− sporządzania półproduktów cukierniczych,
− sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
− dekorowania wyrobów cukierniczych.
Uczeń:

− uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną,
− poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji,
− uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich,
− potrafi rozliczać zużycie surowców,
− wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.
Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

MIEJSCA PRACY:

− zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze,
− wytwórnie ciast,
− zakłady produkujące wyroby czekoladowe,
− lodziarnie,
− zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze,
− własny zakład cukierniczy.

KELNER - ze specjalnością barmańską - nowy kierunek

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2  w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

− sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
− przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
− wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
− planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych,
− sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych,
− rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych,
− wykonywania czynności baristycznych.

Uczeń w ramach innowacji:

− zapoznasz się z nowymi trendami sztuki baristycznej,
− otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące receptur kaw,
− poznasz aranżacje różnych rodzajów kaw sposoby ich ekspozycji,
− wykształcisz umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania,

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

MIEJSCA PRACY:

− restauracje
− hotele
− pensjonaty
− kawiarnie
− puby
− dyskoteki
− promy
− firmy cateringowe
− instytucje związane z gastronomią.

BAZA DYDAKTYCZNA:

− pracownia gastronomiczna,
− pracownia obsługi konsumenta,
− pracownia ćwiczeń praktycznych.


OFERTA KSZTAŁCENIA dla absolwentów gimnazjum:

KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− przechowywania żywności,
− sporządzania potraw i napojów,
− wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Celem kształcenia w zawodzie kucharz jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach obecnego rynku pracy. Zainteresowanie zdobyciem wiedzy z zakresu podawania potraw i napojów jest bardzo duże. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w zakładach gastronomicznych świadczących usługi na wysokim poziomie.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

MIEJSCA PRACY:

− restauracje,
− hotele,
− kawiarnie,
− bary,
− pensjonaty,
− promy,
− statki pasażerskie,
− obiekty zbiorowego żywienia,
− instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
− instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywności.

CUKIERNIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
− sporządzania półproduktów cukierniczych,
− sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
− dekorowania wyrobów cukierniczych.
Uczeń:

− uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną,
− poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji,
− uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich,
− potrafi rozliczać zużycie surowców,
− wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.
Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

MIEJSCA PRACY:

− zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze,
− wytwórnie ciast,
− zakłady produkujące wyroby czekoladowe,
− lodziarnie,
− zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze,
− własny zakład cukierniczy.

KELNER - ze specjalnością barmańską - nowy kierunek

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2  w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

− sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
− przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
− wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
− planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych,
− sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych,
− rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych,
− wykonywania czynności baristycznych.

Uczeń w ramach innowacji:

− zapoznasz się z nowymi trendami sztuki baristycznej,
− otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące receptur kaw,
− poznasz aranżacje różnych rodzajów kaw sposoby ich ekspozycji,
− wykształcisz umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania,

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

MIEJSCA PRACY:

− restauracje
− hotele
− pensjonaty
− kawiarnie
− puby
− dyskoteki
− promy
− firmy cateringowe
− instytucje związane z gastronomią.

BAZA DYDAKTYCZNA:

− pracownia gastronomiczna,
− pracownia obsługi konsumenta,
− pracownia ćwiczeń praktycznych.